Preview

Проблемы агрорынка

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 4 (2018) GOVERNMENT REGULATION OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURAL SECTOR OF KAZAKHSTAN Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... . Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу, ауыл тұрғындары, жұмыспен қамту, еңбек нарығы ..."
 
№ 4 (2019) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. К. Конуспаев, Т. Ж. Демесинов, Т. А. Таипов
"... : агроөнеркәсіптік кешен, нарық, ауыл шаруашылығы өнімдері, айналым капиталы, айналым активтері, инвестициялар ..."
 
№ 2 (2018) RELEVANT ISSUES OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , livestock production. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу, өндіріс, өнім ..."
 
№ 2 (2018) АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... өнімділігін арттыру бойынша тәжірибелік ұсыныстар берілді. Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының бәсекеге ..."
 
№ 1 (2019) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... with insufficient efficiency. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ивестициялар, күрделі салымдар ..."
 
№ 1 (2019) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Джангарашева, М. Б. Шакенова, Ж. Ж. Алиева
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, маркетинг, тауар, нарық, бәсекеге ..."
 
№ 1 (2019) БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ АПК КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... the creditworthiness of borrowers. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, екінші деңгейдегі ..."
 
№ 4 (2018) ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ НЕГІЗІНДЕ ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... : агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, шаруа (фер- мер) қожалықтары, халық шаруашылықтары ..."
 
№ 2 (2019) МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. Т. Конурбаева, О. К. Денисова, А. М. Закимова
"... кезегінде жаңа кластерлер құруға және Қазақстан экономикасы үшін дәстүрлі агроөнеркәсіптік кешен секторына ..."
 
№ 2 (2019) DIGITALIZATION AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , information technology, labor productivity, food safety. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, сүт, сүт ..."
 
№ 2 (2019) ЗЕРНОВАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ АСТЫҚ САЯСАТЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Е. Домарев, П. Д. Бейсекова
"... , конкуренция, доходы. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, нарық, астық, нан өнімдері, азық-түлік ..."
 
№ 2 (2019) SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF RURAL DEVELOPMENT Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... development, social situation, infrastructure, population. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауылдық ..."
 
№ 2 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ "ЖАСЫЛ" ЭКОНОМИКА: ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... presented. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, инвестициялық белсенділік, "жасыл" экономика, жалпы ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... independence of the country. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл ..."
 
№ 3 (2019) ENSURING FOOD SECURITY IN KAZAKHSTAN Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... сөздер: аграрлық саясат, агроөнеркәсіптік кешен, азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік нары- ғы, халықты ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНДЕ САЛЫҚ САЛУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... agribusiness entities of the Republic of Kazakhstan are proposed. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫНДАҒЫ НЕСИЕЛЕНДІРУ КРЕДИТОВАНИЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... address these issues with the support of the state. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, несиелер ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ БАСЫМДЫҚТАРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Б. Тулешова, Е. К. Сапаров, Н. Б. Сыздыкбаева
"... sector. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, нарық, азық-түлік, кәсіпкерлік, мемлекеттік қолдау ..."
 
№ 3 (2019) OPTIMIZATION OF ECONOMIC AND BREEDING-TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE BEEF CATTLE HERD Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... technological parameters, resource potential, food. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, несиелендіру, ет ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНІҢ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... public-private partnerships are proposed. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, экспорттық әлеует ..."
 
№ 4 (2019) МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО В МОДЕЛЬНЫХ ФЕРМАХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. У. Акимбекова, А. Б. Баймуханов, У. Р. Каскабаев
"... : агроөнеркәсіптік кешен, сүтті мал шаруашылығы, модельдік фермалар, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, қайта өңдеу ..."
 
№ 4 (2019) ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. Ж. Ермекбаева, А. У. Мухаммедов, А. Б. Тасмаганбетов
"... trade, trade partners, economic growth. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы ..."
 
№ 4 (2019) КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Баранова, О. В. Мишулина, С. Е. Сулейменова
"... strategies of agricultural enterprises is presented. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл ..."
 
№ 4 (2019) ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Аманбаева, А. З. Нурпейсова
"... : агроөнеркәсіптік кешен, инновациялық қызмет, нақты егіншілік, инфрақұрылым, цифрландыру, электрондық карталар ..."
 
№ 4 (2019) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Т. Жумашева, Б. Ш. Сыздыков, А. С. Абилкасым
"... unemployment. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, арнайы экономикалық аймақ, өңірлер, бәсекеге ..."
 
№ 4 (2019) ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ш. У. Ниязбекова, Г. С. Калденова, М. Г. Кайыргалиева
"... farm. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу, өңір, агробизнес, ауыл шару ..."
 
№ 4 (2019) ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЕАЭС Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. К. Джусибалиева, Г. И. Ахметова, Ж. . Атаниязов
"... , import, public sup- port, subsidies, competitiveness. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, тамақ ..."
 
№ 4 (2019) РАЗВИТИЕ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Е. Гриднева, Г. Ш. Калиакпарова, К. Ш. Сыздыкова
"... : агроөнеркәсіптік кешен, нарық, бидай, ұн тарту өнеркәсібі, ұн, сұраныс, экспорт, импорт, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 4 (2019) ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Асанова, К. С. Ахметова
"... and ensure food security of the country. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, астық дақылдары ..."
 
№ 1 (2020) ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Б. Молдашев, М. Т. Кантуреев, А. Г. Мадиева
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, жайылымдық мал шаруашылығы, өндіріс ..."
 
№ 1 (2020) ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. С. Мырзалиев, Е. Т. Абилкасимов, Л. Т. Тайжанов
"...   Проблемы агрорынка, январь – март / 2020 г. 20 Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, агроөнеркәсіптік ..."
 
№ 1 (2020) НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. К. Конуспаев, Т. Ж. Демесинов, Т. А. Таипов
"... - нологияларды пайдалану аспектілері зерттелген. Агроөнеркәсіптік кешен салаларында цифрландырудың мәні ..."
 
№ 1 (2020) ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Аманбаева, А. . Нурпейсова
"... , конку- рентоспособность, интеграция, цифровизация, доходность. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 1 (2020) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Т. Ахметова, К. М. Утепкалиева, С. Б. Альдешова
"... functioning of the accounting system at the enterprise. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл ..."
 
№ 1 (2020) ВОПРОСЫ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ АПК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. К. Евниев, А. Е. Ардабаева
"... : агроөнеркәсіптік кешен, агробизнес, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, қаржы құрылымдары, несие ресурстары, құны ..."
 
№ 1 (2020) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. С. Донцов, М. А. Баяндин
"... - дирование, кредитование, экологически чистые продукты. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 1 (2020) ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Т. Андыбаева, Н. С. Нуркашева
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, экономикалық талдау, түсімділік, тиімділік, мамандану, жер кадастры, жүк ..."
 
№ 2 (2020) СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ: ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. У. Акимбекова, А. Б. Баймуханов, У. Р. Қаскабаев
"... продукции. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, астық қосалқы кешені, салалық, өңірлік ерек- шеліктері ..."
 
№ 2 (2020) АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. К. Кайдарова, Ш. Ж. Рахметуллина, Ж. Е. Есильбаева
"... агроөнеркәсіптік кешен үшін бағыттары қарастырылған. Қолданыстағы тұжырымдамалардың мақсаттары мен құрамдастары ..."
 
№ 2 (2020) ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Алшынбай, М. У. Дуйсемалиева, А. Б. Отарбаева
"... , since it provides its real modernization. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, шетелдік тәжірибе ..."
 
№ 2 (2020) СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. Н. Шайкин, Ж. Ж. Омаров, Д. О. Абуталип
"... : агроөнеркәсіптік кешен, ауылдық жер, халық, инвестициялық орта, статистикалық талдау, мониторинг, негізгі капитал ..."
 
№ 2 (2020) ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. К. Джолдасбаева, Л. М. Есахметова
"... , финансовая устойчивость, продукция, качество. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу ..."
 
№ 2 (2020) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. М. Кахарманова
"... : агроөнеркәсіптік кешен, азық-түлік қауіпсіздігі, өндіріс, тұтыну, тағам өнімдері, өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі ..."
 
№ 2 (2020) МУКОМОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Дуйсебаева
"... . Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, бидай, өндіріс, ұн, ұн өнімдері, сапа, экспорт, баға, логистика ..."
 
№ 1 (2018) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ АПК Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Баранова, А. А. Абдикадирова
"... , конкурентоспособность, эффективность, управление. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауылшаруашылығы ..."
 
№ 1 (2018) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІН ДСҰ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... Organization. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу, ДСҰ, республикалық бюджет ..."
 
№ 1 (2018) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. М. Есенгалиева
"... , эффектив- ность, кредиты, субсидирование, процентная ставка. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 1 (2018) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. К. Денисова, М. В. Козлова
"... , техническое перевооружение. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, точное земледелие, астық өндірісі ..."
 
№ 3 (2018) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ДАМЫТУДЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... carried out through the State support. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 3 (2018) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. М. Тажибаева
"... : инновациялар, агроөнеркәсіптік кешен, инвестициялар, өндіріс, өсімдік шаруа- шылығы, мал шаруашылығы, отандық ..."
 
№ 3 (2018) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. . Дарибаева, Ш. . Карбетова, Н. . Курманкулова
"... - дарственная поддержка, рынок. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, әртараптандыру, егіс алқаптары ..."
 
№ 3 (2018) INCREASING THE COMPETITIVENESS OF REGIONAL AIC Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... . Аймақтың АӨК әлеуетін кешенді бағалау ұсынылған. Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының бәсекеге ..."
 
№ 3 (2018) ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА ХАЛЫҚТЫ АЗЫҚ-ТҮЛІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ РОЛІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... . Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, аграрлық саясат, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, шаруа (фермер ..."
 
№ 3 (2018) АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КООПЕРАТИВТЕРІНДЕГІ ІШКІ АУДИТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, , ,
"... . Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, кооперация, ұсақ тауарлы өндіріс, субсидиялар, ішкі аудит, қаржы ..."
 
№ 3 (2018) РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. С. Мырзалиев, Э. З. Зиядинова
"... , сельскохозяйственный товаро- производитель, производительность труда. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 3 (2018) ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Ж. Матайбаева
"... , процент- ная ставка, залог, страхование. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылық несие ..."
 
№ 4 (2018) CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRO- INDUSTRIAL COMPLEX BASED ON THE MATERIALS OF AKMOLA REGION Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , transport, forage procurement. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, кластерлер, аймақтық даму, мал ..."
 
№ 1 (2019) РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, , ,
"... . Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы өнімдері, өндіріс, қайта өңдеу кәсіпорындары ..."
 
№ 1 (2019) РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Н. Ибришев
"... . Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, өндіріс, ресурстық қамтамасыз ету, жиынтық ин- декс, тиімділік ..."
 
№ 1 (2019) ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, , ,
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, логистика әдістері, диагностикалық талдау, өткізудің логистикалық ..."
 
№ 1 (2019) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. С. Сайганов, В. В. Чабатуль
"... регулирование, инвестиции, растениевод- ство, животноводство, конкуренция. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік ..."
 
№ 1 (2019) УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. С. Дюсембекова, Г. Д. Баяндина, Д. С. Бекниязова
"... обеспечение, занятость, инфраструктура, оплата труда. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауылдық ..."
 
№ 1 (2019) РАЗВИТИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , competitiveness. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, азық-түлік қауіпсіздігі, май өндірісі, инвестициялар ..."
 
№ 1 (2019) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ КЛАСТЕРАМИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. . Мустафаева
"... : агроөнеркәсіптік кешен, нарық, кластер, тауарөндірушілер, бәсекелестік, инфрақұрылым, өндірісті басқару, еңбекақы ..."
 
№ 2 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ РОЛІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... : агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік қолдау, жалпы өнім, өсімдік шаруашы- лығы, мал шаруашылығы, өндірістің ..."
 
№ 2 (2019) СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СИБИРИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. М. Першукевич, И. В. Зяблицева
"... - ные продовольственные связи. Түйінді сөздер: Сібір, агроөнеркәсіптік кешен, ресурстық әлеует ..."
 
№ 2 (2019) MANAGERIAL ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISE IN AIC Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... external environment, production, personnel, marketing, management. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік ..."
 
№ 2 (2019) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... тетігін зерт- теудің өзектілігі анықталды. Агроөнеркәсіптік кешен проблемаларын қараудың, саладағы жаңа ..."
 
№ 2 (2019) РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. М. Тажибаева, Г. Б. Бермухамедова, Э. З. Зиядинова
"... , проекты, опрос, эксперты, предпринимате- ли, агробизнес. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
№ 3 (2018) РОЛЬ АПК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. . Бекбенбетова, Ш. У. Ниязбекова, Е. А. Исмагамбет
"... , продуктивность, техника и технолонии, госу- дарственная поддержка. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен ..."
 
1 - 70 из 70 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)