Preview

Проблемы агрорынка

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 2 (2018) ҚАЗАҚСТАНДА ЛИЗИНГТІ ДАМЫТУ: МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: лизинг, управление, аренда, схемы финансирования, инновации ..."
 
№ 2 (2018) АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... .Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»// Егемен ..."
 
№ 3 (2018) АГРАРЛЫҚ САЛАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУДЫҢ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... : аграрлық сала, аймақ, инновациялық белсенділік, тиімділік, мемлекеттік қаржыландыру механизмі, бәсекеге ..."
 
№ 3 (2018) CLUSTER DEVELOPMENT OF AIC AS A FACTOR OF ENSURING FOOD SECURITY Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... materials, products. Кілттік сөздер: ауыл шаруашылығы, кластер, азық-түлік қауіпсіздігі, аймақ, бәсекеге ..."
 
№ 4 (2018) ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. М. Искаков, А. Д. Насырханов
"... . Түйінді сөздер: инвестициялар, инвестициялық тартымдылық, импорт алмастыру, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 1 (2019) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Джангарашева, М. Б. Шакенова, Ж. Ж. Алиева
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, маркетинг, тауар, нарық, бәсекеге ..."
 
№ 2 (2019) ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... салымдары, мемле- кеттік саясат, бәсекеге қабілеттілік, кластерлік стратегиялар, банк секторы, өнеркәсіптік ..."
 
№ 2 (2019) ЧЕЧЕВИЦА - ЦЕННАЯ ЗЕРНОБОБОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Е. Гриднева, Г. Ш. Калиакпарова
"... , бәсекеге қабілеттілік, экспорт, импорт, әлемдік өндіріс. Keywords: lentils, variety, areas, biological ..."
 
№ 2 (2019) IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF LIVESTOCK PRODUCTS Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... шаруашылығы, асыл тұқымды мал зауыттары, бәсекеге қабілеттілік, құрама жем өнеркәсібі, азық базасы, мал басы ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНДЕ САЛЫҚ САЛУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... реттеу, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: агропромышленный комплекс, производство, переработка ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНДА СҮТ ӨНДІРУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , өндіріс, қайта өңдеу, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: молоко, молочные продукты, личные ..."
 
№ 3 (2019) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , әлемдік нарық, инновациялық белсенділік, цифрландыру, технологиялар, өндіріс, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 4 (2019) КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Баранова, О. В. Мишулина, С. Е. Сулейменова
"... сектордың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің бәсекеге қабілеттілік қатері анықталған. Қазіргі жағдайдағы ..."
 
№ 4 (2019) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Ж. Зейнуллина, Т. Д. Айдарханова
"... , бәсекеге қабілеттілік. Keywords: agricultural sector, region, agricultural enterprises, livestock ..."
 
№ 4 (2019) ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Аманбаева, А. З. Нурпейсова
"... , еңбек өнімділігі, мемлекеттік қолдау, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: агропромышленный ..."
 
№ 4 (2019) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Т. Жумашева, Б. Ш. Сыздыков, А. С. Абилкасым
"... unemployment. Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, арнайы экономикалық аймақ, өңірлер, бәсекеге ..."
 
№ 4 (2019) ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЕАЭС Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. К. Джусибалиева, Г. И. Ахметова, Ж. . Атаниязов
"... индустриясы, интеграция, өндіріс, тағам өнімдері, экспорт, импорт, мемлекеттік қолдау, субсидиялар, бәсекеге ..."
 
№ 4 (2019) РАЗВИТИЕ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Е. Гриднева, Г. Ш. Калиакпарова, К. Ш. Сыздыкова
"... : агроөнеркәсіптік кешен, нарық, бидай, ұн тарту өнеркәсібі, ұн, сұраныс, экспорт, импорт, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 4 (2019) ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. А. Асанова, К. С. Ахметова
"... , өндіріс, қайта өңдеу, өндірістік қуаттар, ұн өнімдері, экспорт, импорт, бәсекеге қабілеттілік, азық-түлік ..."
 
№ 1 (2020) ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Аманбаева, А. . Нурпейсова
"... , өндіріс, қайта өңдеу, тамақ өнеркәсібі, инновация- лық технологиялар, еңбек өнімділігі, бәсекеге ..."
 
№ 1 (2020) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. С. Донцов, М. А. Баяндин
"... , мемлекеттік қолдау, азық-түлік қауіпсіздігі, экспорттық позициялар, бәсекеге қабілеттілік, қайта өңдеу ..."
 
№ 1 (2020) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. К. Мизамбекова, А. А. Жакупов, В. С. Мусаева
"... , бәсекеге қабілеттілік, балық өсіру шаруашылықтары, тоғандық балық шаруашылығы, балық өнімділігі ..."
 
№ 1 (2020) РАЗВИТИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. . Турысбекова, Д. . Айтмуханбетова
"... технологиялар, бордақылау алаңдары, ет комбинаттары, ет кластері, экспорт, бәсекеге қабілеттілік. Key words ..."
 
№ 1 (2020) МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. С. Булхаирова, Г. А. Саймагамбетова, Ж. . Таскинбайкызы
"... , жұмыссыздық, жастар, білікті кадрлар, бәсекеге қабілеттілік, жұмысқа орналастыру, еңбек нарығы, сұраныс ..."
 
№ 2 (2020) ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. М. Алшынбай, М. У. Дуйсемалиева, А. Б. Отарбаева
"... , инновациялық белсенділік, инфрақұрылым, ғылымды қажетсінетін өнім, мемлекеттік басқару, инвесторлар, бәсекеге ..."
 
№ 2 (2020) ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. Т. Жумашева, А. . Муханова, Ж. Б. Смагулова
"... ауыл шаруашылығы, Е-АӨК бағдарламасы, бәсекеге қабілеттілік, "ақылды" ферма, электрондық қызметтер ..."
 
№ 2 (2020) АУТСОРСИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. К. Конуспаев, Т. Ж. Демесинов, Т. А. Таипов
"... сапасы, инвестициялар, озық технологиялар, бәсекеге қабілеттілік, тәуекелдер. Ключевые слова ..."
 
№ 2 (2020) ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Ж. Азретбергенова, А. О. Сыздықова, Б. Б. Бимендеев
"... . Түйінді сөздер: аграрлық сектор, экстенсивті және қарқынды даму, тиімділік, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 2 (2020) КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Б. Ш. Сыздыков, А. К. Шарипов, А. Б. Абилкасым
"... . Түйінді сөздер: агроөнеркәсіп кешені, бәсекеге қабілеттілік, жалпы өндіріс, экспорт, импорт, мақта-тоқыма ..."
 
№ 2 (2020) РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. Е. Гриднева, Г. Ш. Калиакпарова, Н. М. Калманова
"... , нарық, мал шаруашылығы, мал биржасы, мал азығы, ет, ет өнімдері, сұраныс, экспорт, импорт, бәсекеге ..."
 
№ 2 (2020) КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В АПК КАЗАХСТАНА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. . Абдраимова, Э. . Дарибаева
"... шаруашылығы өнімдері, қайта өңдеу кәсіпорындары, бәсекеге қабілеттілік, азық-түлік қауіпсіздігі. Ключевые ..."
 
№ 1 (2018) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ АПК Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Баранова, А. А. Абдикадирова
"... , бәсекеге қабілеттілік, басқару. Key words: agro-industrial complex, agricultural enterprise ..."
 
№ 1 (2018) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. С. Альбекова, М. М. Нурпеисова
"... , бағалау, бәсекеге қабілеттілік, талдау, тиімділік, зерттеу. Key words: milk production enterprise ..."
 
№ 1 (2018) ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВЕРБЛЮДОВОДСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Мусаева, А. И. Омарова, Ж. А. Сариева
"... , производительность труда Кілттік сөздер: түйе шаруашылығы, тиімділік, бәсекеге қабілеттілік, өңдеу өнеркәсібі ..."
 
№ 1 (2018) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ САЯСАТЫ - ҰЛТТЫҚ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , бәсекеге қабілеттілік, әлеует, аймақ, мемлекеттік қолдау. Ключевые слова: сельскохозяйственное ..."
 
№ 2 (2018) АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. Ж. Габдуллина, Г. К. Лухманова, Т. А. Таипов
"... , диверсификация, субсидии. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіп кешені, интеграция, ынтымақтастық, бәсекеге ..."
 
№ 2 (2018) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ САЛАСЫ: ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , бәсекеге қабілеттілік нашарлайды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткендей іргелес орналасқан, көр- шілес ..."
 
№ 2 (2018) ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
С. К. Мизанбекова, Б. Б. Калыкова, И. Т. Мизанбеков
"... , ауыл шаруашылығы тауарөндірушілері, нарық, бәсекеге қабілеттілік, теңдестірілген тамақтану. Key ..."
 
№ 2 (2018) ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖЕР МОНИТОРИНГІ МОНИТОРИНГ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... түсіру, жерді қашықтықтан зондтау, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: сельскохозяйственное ..."
 
№ 3 (2018) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ДАМЫТУДЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... carried out through the State support. Кілттік сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, бәсекеге қабілеттілік ..."
 
№ 3 (2018) INCREASING THE COMPETITIVENESS OF REGIONAL AIC Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
,
"... сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, тұтынушылар, ауыл шаруашылығы өнімдері, бәсекеге қабілеттілік, нарық ..."
 
№ 3 (2018) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ АУЫЛДЫҚ АЙМАҚТАРЫ: ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... үнемдеуші технологиялар, экспорттық әлеует, еңбек өнімділігі, бәсекеге қабілеттілік, қоршаған орта ..."
 
№ 4 (2018) АГРАРЛЫҚ ӨНДІРІСТІ ӘРТАРАПТАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , экспорт, импорт, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: агропромышленный комплекс, диверсификация ..."
 
№ 4 (2018) ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ: УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. Т. Кантуреев, Б. Ш. Гусенов
"... , интеграция, экспорт, им- порт, бәсекеге қабілеттілік, индустриялық-инновациялық даму, сыртқы сауда байланысы ..."
 
№ 4 (2018) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. У. Акимбекова, А. С. Сапаров, А. Б. Баймуханов, У. Р. Каскабаев
"... , өндірістік қуаттар, инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, қайта өңдеу кәсіпорындары, бәсекеге ..."
 
№ 4 (2018) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АРПА НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... , экспорт, импорт, технологиялар трансферті, астықты өңдеу және сақтау, бәсекеге қабілеттілік, инфрақұрылым ..."
 
№ 4 (2018) ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN LIVESTOCK PRODUCTION SECTOR OF KAZAKHSTAN Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... -түлік нарығы, шетел ин- вестициялары, тауар ағындары, капитал және жұмыс күші нарығы, бәсекеге ..."
 
№ 1 (2019) ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
, ,
"... жоспарлау, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, бәсекеге қабілеттілік, тәуекелдер, инновациялық технологиялар ..."
 
№ 1 (2019) РАЗВИТИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , "жасыл" экономика, өндірістік әлеует, бәсекеге қабілеттілік. Ключевые слова: агропромышленный ..."
 
1 - 49 из 49 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)